Den sanna, nakna hälsan – bra mycket snyggare än den nakna hälsan


De flesta människor verkar vara födda till soffpotatisar, men triatleten Jonas Colting hävdar dock att alla människor i grunden är löpare. Kanske har han rätt i det. Som internationellt framgångsrik atlet vet Jonas Colting nog en hel del om den mänskliga kroppen, dess förmåga, löpning och konditionsträning. Numera är Jonas Colting föreläsare, skribent, rådgivare och coach med träning och hälsa som sitt område. Men trots sin ”expertis” på området så vet han ju uppenbarligen inte allt om träning, kost och hälsa. Faktum är att han ännu inte har insett några av de viktigaste delarna. Men det är han ju inte ensam om, för flertalet människor verkar ju inte veta eller inse de enklaste saker angående kost och hälsa.
Men trots sina bristande insikter har Jonas Colting skrivit två böcker om ämnet, ”Jag vill ju bara se bra ut naken – din guide till fitness och hälsa” och ”Den nakna hälsan – den definitiva guiden till naturlig fitness och hälsa.” I dessa böcker hävdar Colting att den fysiska träning som främst bör prioriteras är träningen av kroppens viktigaste muskel, nämligen hjärtat. Det påståendet är helt rätt då hjärtat är motorn för all fysisk verksamhet. Alltså bör människor prioritera konditionsträning snarare än styrketräning på gym. Konditionsträning bygger ett starkt hjärta och grund för livslång hälsa, vilket inte styrketräning gör på samma sätt.
Människans historia är miljontals år gammal och under den tiden har den mänskliga kroppen, de anatomiska förutsättningarna, de fysiologiska systemen och rörelsemönstret formats. Skog, savann, stäpp, öken, sand, berg, klippor, strand och djungel har erbjudit ett ojämnt underlag med naturliga hinder. I den miljön utvecklade människan bland annat en förmåga att gå, springa, sprinta, hoppa, landa, klättra, åla, krypa, balansera och simma. Colting menar att alla människor är bärare av förfädernas gener som utvecklats under miljoner års fysisk aktivitet. Alla har de fysiska förutsättningarna till styrka, uthållighet och vitalitet om bara kroppen stimuleras på rätt sätt, hävdar Colting och menar vidare att uthållighet är en av de mest utpräglade egenskaperna hos människan. När människan sedan urminnes tider vare sig besatt snabbhet eller styrka i jämförelse med andra djur så utvecklades den mänskliga uthålligheten som kom att yttra sig i förmågan att kunna springa långt och länge och ha en utvecklad fettförbränning. Den evolutionära processen har alltså format människans genetik, och den mänskliga kroppen fungerar på samma sätt som den gjort i hundratusentals år. En människas kropp kräver fysisk träning för att fungera. Colting hävdar att det är löpning som format den mänskliga kroppen och varit nyckeln till överlevnad och utveckling. Det var genom sin löpförmåga och uthållighet som människan kunde konkurrera och överleva i en miljö där mer eller mindre alla andra djur var antingen snabba eller starka.
Alla människor är alltså födda till löpare, menar Colting, men skriver att löpning gör ont för väldigt många av dagens människor. För många medför löpningen smärta i fötter, knän, höfter och ryggar, men Colting menar att det inte är löpningens fel utan istället beror på att de flesta människor har varit stillasittande, passiva och är otränade innan de börjar springa.
Delvis har han nog rätt i det, men den största anledningen till att löpningen medför smärta för många är att de helt enkelt är för tunga. De flesta har för hög kroppsvikt vilket överbelastar deras fötter, knän, höfter och ryggar. Denna överbelastning och smärta som många upplever att löpningen medför har ingenting med vilka skor eller vilken hållning man springer med, såsom Jonas Colting hävdar. Nej, är man tillräckligt lätt i kroppen så blir den inte överbelastad och man drabbas inte av benhinneinflammationer, hälsporrar, löparknän och andra åkommor som drabbar den moderna ”löparen”. Det är enkel logik; en lätt kropp blir inte överbelastad för den behöver inte bära runt på onödig tyngd. Så följaktligen borde alla som vill uppleva njutningsfull löpning hålla sig lätta och smidiga som Trollälvan. Hon som är lätt som en fjäder!
I sina böcker tar Jonas Colting också upp kostens betydelse för god hälsa. Han skriver att människans förfäder, stenåldersmänniskorna, åt en kost som var oraffinerad och kom från naturens skafferi. Han hävdar att detta var stora mängder animaliskt protein och fett samt frön, frukter, rötter och bladgrönsaker som utgjorde basen för denna kost. Colting poängterar att stenåldersmänniskorna inte åt raffinerat socker, inga spannmål, margariner eller halvfabrikat. De åt inget av det som utgör den större delen av många människors kost idag. Det är den kosten som medverkat till att åtskilliga människor är överviktiga och sjuka och allmänt ohälsosamma, menar Colting och hävdar att man bör äta stenålderskost med mycket kött och grönsaker. Socker bör undvikas så mycket som möjligt och är enligt Colting orsaken till nästan alla kostrelaterade sjukdomar. Naturligt fett däremot ska människor inte vara rädda för, hävdar han och pekar på att det alltid har funnits närvarande i den mänskliga kosten, vilket inte socker har.
Själv äter Jonas Colting lågkolhydratkost. Han äter mer eller mindre enligt LCHF-metoden, en modifierad stenålderskost, hävdar han. Detta innebär att han äter grönsaker, frukt, nötter, kött, fisk och ägg, och mer eller mindre oförädlade mejeriprodukter, men sparsamt med spannmål, och knappt något socker alls. Han ser helst till att använda så rena produkter som möjligt i matlagningen, alltså inget hel- eller halvfabrikat. Han ser också till att ofta äta kött och fisk. Colting hävdar att kött och fisk är något av det naturligaste att äta och att det är hälsosamt och nyttigt. Han anser att vegetarianer och veganer gör fel som utesluter köttprodukter ur kosten på grund av ideologi, och säger att han själv aldrig tillskrivit djur mänskliga kvaliteter och rättigheter. Vidare hävdar han att naturens näringskedja visar att det är naturligt för vissa djur att äta andra djur.
Den som tagit sig ur trångsynthetens och det förgångnas dimmor inser naturligtvis att Colting har fel i mycket av det han säger om kost och ätande. Men uppenbarligen har de flesta människor inte gjort det. Ännu!
Hursomhelst, Jonas Colting, och säkerligen också många andra, är uppenbarligen rädda för socker. En vältränad stark man som Colting är alltså rädd för något så sött och uppiggande som socker! Tala om omanligt karaktärsdrag att vara rädd för lite sötma! Det är ungefär som att vara rädd för en kattunge eller hundvalp!
Socker är inget att vara rädd för. Det är inte farligt och det är inte det människor blir sjuka av, såsom Colting och många andra hävdar. Det är heller inte sockret i sig som människor blir överviktiga av som Colting tror. Det är när en människas totala kaloriintag överstiger den mängd energi hon gör av med som gör att hon blir överviktig vilket i sin tur lätt leder till sjukdomar som till exempel diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vad som alltså är av yttersta vikt för bibehållen god hälsa är att hålla sig mager som den briljanta Trollälvan. Hon som springer som vinden, lätt som en fjäder med ett starkt och friskt hjärta slående i bröstet.
Angående socker så är det något av det mest naturliga att äta. Socker är den primära energikällan. Socker finns naturligt i en mängd livsmedel såsom i till exempel frukt och grönsaker. Frukt är det mest naturliga för människor att äta; den är lättillgänglig, synlig för det mänskliga ögat med sina starka färger, och smaken är tilltalande. Vitt socker, så kallat raffinerat socker, är ”utplockat” socker. Det separeras från sockerbetor och raffineras till vit pulverliknande konsistens. Det hela kan liknas vid då saften pressas ur en apelsin. Var ligger faran i detta, Colting? Varför skulle sockret helt plötsligt bli farligt och ohälsosamt då det ”plockats” ur frukt och andra grödor? Nej, vitt socker i sig i rimliga doser är inte farligare eller ohälsosammare än det socker som naturligt förekommer i frukt och grönsaker. Det är ju samma ämne! En enkel kolhydrat! Den primära, mest naturliga energikällan!
Bara det att socker har en så tilltalande smak för människor är ett starkt bevis på att det är livsmedel med socker i, såsom till exempel frukt, som är naturligt för människor att äta och som människor är anpassade för att äta. Vad som däremot inte är naturligt för människor att äta är kött och fisk. Det är kött och fisk som folk borde låta bli att äta, istället för att vara rädda för livsmedel med socker och andra kolhydrater. Det finns många skäl till att utesluta kött och fisk ur kosten. Det främsta skälet är alla åtskilliga djurs lidande och förlust av sina liv. I det hänseendet att kött, fisk och kyckling innehåller mycket protein kan det kanske betraktas som nyttigt och uppbyggande, men det skälet kan inte rättfärdiga att djur lider och dödas. Det är inte rätt moraliskt sett. Många människor tillskriver inte djur rättigheter och rätt till hänsyn bland annat på grund av att de inte besitter de specifikt mänskliga egenskaperna såsom rationalitet, förnuft, hög grad av intelligens och moraliskt sinne. Men är det dessa egenskaper som ska avgöra huruvida en varelse ska visas hänsyn och tillskrivas rättigheter? Ska då människor med högre grad av rationalitet, intelligens och förnuft tillskrivas större hänsyn och rättigheter än människor som inte besitter dessa egenskaper i samma mått? Nej, naturligtvis inte. Det är inte dessa egenskaper som ska avgöra huruvida en varelse ska tillskrivas rättigheter och visas hänsyn, utan istället är det en varelses förmåga att lida och känna som ska avgöra detta. Men så mycket förstår uppenbarligen inte ignoranta personer som Jonas Colting och många andra med honom. Istället för att stanna kvar i det förflutna bör mänskligheten ta ett stort steg framåt i evolutionen och sluta att utnyttja och döda oskyldiga varelser för att få föda. Det vill säga att alla bör utesluta kött, fisk och dylikt ur kosten, och istället äta den rätta maten. Mänskligheten kan ju inte föralltid stanna på stenåldersstadiet. Utvecklingen måste gå framåt och inom områdena för kost och hälsa måste någon uppenbarligen leda den eftersom människor inte verkar förstå vad som är den rätta riktningen och den rätta kosten. Jonas Colting har inflytande inom områdena för kost och hälsa och skulle kunna driva denna utveckling, men uppenbarligen är han inte kapabel till att göra det, för han sitter fortfarande fast i det förgångnas trångsynthet. Han ser inte djur som värdefulla eller berättigade hänsyn på samma villkor som människor. Så inom områdena för kost och hälsa (och inom andra områden också för den delen) får det istället bli Trollälvan som leder evolutionen i rätt riktning. När allt kommer omkring är hon ett praktexemplar på hälsa och friskhet som hon underhåller med härlig löpning och underbar mat som frukt, grönsaker, choklad och jordnötter!
Trollälvan äter inte kött, för till skillnad från Colting och de flesta andra inser hon hur orätt och fel mot djuren det är. Dessutom vet hon att kött och fisk inte är naturlig föda för människor såsom Colting och andra så kallade ”hälso- och kostexperter” är övertygade om. Genom evolutionen har människor säkerligen ätit kött precis som Colting hävdar, men detta betyder inte att det är naturligt för människor att äta kött, eller att människan av naturen är jägare. För det är hon med största sannolikhet inte. Precis som Colting skriver i sina böcker så är människan och har aldrig varit snabb eller stark i jämförelse med andra djur, och detta innebär att hon var för långsam för att jaga ifatt de flesta djur och för svag för att fälla dem till marken och döda dem. För att kunna göra detta behövde och behöver människan använda vapen. Vapen är inte naturliga. Varken djur eller människor är födda med separata vapen som till exempel knivar, spjut, gevär eller dylikt att ta till.
Människan är alltså i grunden inte anpassad för att jaga och döda djur då hon varken är särskilt snabb eller stark i jämförelse med andra djur. Men däremot är människan smidig och har förmåga att klättra likt apor (som ju är den närmaste släktingen av andra arter), vilket tyder på att hon är född till att, utöver springa långa sträckor, också klättra i träd och plocka frukt, nötter och växter med sina händer, och detta i sin tur tyder på att det är denna typ av föda som är den rätta, naturliga och ursprungliga födan för människor snarare än kött, fisk och dylikt.
Hursomhelst, det mest övertygande beviset för att kött och fisk inte är naturlig föda är helt enkelt dess smak. I rått tillstånd är kött motbjudande. Knappast någon människa uppskattar eller tycker om smaken av rått kött såsom till exempel rovdjur gör. Detta tyder på att kött inte är naturlig föda för människor. Varför skulle människor vara födda och ”konstruerade” och anpassade till att äta något som är motbjudande i smaken och som dessutom kräver stora ansträngningar för människan med sina tillkortakommanden att få tag i? Inget annat djur äter något som de inte tycker om rent smakmässigt. Till exempel hästar äter inte växter som de inte tycker smakar bra. Frukt däremot som med största sannolikhet, tillsammans med en del andra livsmedel, är den rätta och naturliga födan för människor är sött vilket människor har en välutvecklad smak för. Dessutom har frukt genom evolutionen varit lätt att få tag på, den ”springer” inte iväg som ett djur, utan växer på träd eller liknande och är färdig att äta. Frukt, bär och även grönsaker och nötter är med andra ord redan fulländad av naturen. Denna föda behöver inte tillagas för att tilltala människans smaklökar, vilket är ett starkt bevis på att detta är naturlig föda för människor. Och frukt och många grönsaker innehåller enkla kolhydrater i form av socker. Så om frukt och grönsaker är naturlig föda för människor så är alltså också socker det, även det vita raffinerade sockret. Det är ju endast ”utplockat”, separerat från frukten eller grödan.
Angående kost, träning och hälsa har Jonas Colting rätt i sina påståenden på många områdena, naturligtvis har han inte fullständigt rätt. Det vill säga, han har inte kommit till fullständig insikt om vad som är rätt och fel. Vad han behöver göra är att förändra sin negativa syn på socker, detta fantastiska livsmedel! Istället för att avråda människor från att äta socker bör han istället uppmana dem till att hålla sig smärta och att inte äta kött, fisk och dylikt för god hälsa och ett gott samvete. Naturligtvis bör han själv följa det rådet. Han bör inte fortsätta äta som han gjort utan istället äta som Trollälvan, en fulländad kost baserad på frukt, grönsaker, nötter och choklad. Då uppnår han sann naken hälsa – bra mycket snyggare än endast naken hälsa!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s