Okränkbart liv


I världen finns osämja, konflikter och grymheter som innebär lidande för åtskilliga individer. Jag har tidigare skrivit om hur felaktigt, orätt och grymt djur behandlas då de skickas till slakt för att möta sin död, då de utsätts för plågsamma experiment i forskningslaboratorierna och då de jagas och skjuts ihjäl. Men också åtskilliga människor världen över är utsatta för stort lidande, grymheter och död. Detta beror på osämja och konflikter mellan grupper av människor. Kärnan till denna osämja och dessa konflikter är människors och gruppers olika uppfattningar om saker och ting, och i många fall grundar sig dessa uppfattningar i kulturers och religioners normer, regler och sedvänjor, och även på att människor tillhör olika religiösa och kulturella grupper som gör anspråk på territorium och landytor. Det har till exempel länge varit konflikter mellan judar och muslimer om landet Israel som muslimerna menar att judarna orättvist blev tilldelade efter andra världskriget av segermakterna, medan åtskilliga muslimer tvingades lämna sina hem. Sedan dess har många muslimer varit fulla av bitterhet och hämndbegär och strävat efter att ta tillbaka Israel och göra landet till sin stat. Grupper av radikala islamister har växt fram och de har också hyst agg och ilska mot flera västländer, framförallt USA och deras militära närvaro i områden där dessa radikala islamister verkat för att ta över territorium. Det har lett till åtskilliga våldsdåd och död. Rebellgrupper och terrororganisationer har växt fram. IS, Islamiska Staten, bildad 2006, är en sådan. IS har utfört brutala terrordåd i Irak och attackerat amerikanska styrkor och Iraks regering. Målet för IS är att bilda en stat med en enda religiös och politisk ledare som styr med islamisk sharialag. Under 2013-2014 gjorde IS stora framryckningar och erövrade stora landområden i Irak och i Syrien genom brutala våldsdåd och terror, bland annat korsfästningar, halshuggningar och massmord. Grupper med andra religiösa övertygelser så som till exempel kristna, har haft att välja på att konvertera till islam, fly eller bli dödade. Motståndare till IS, bland andra irakiska militären och de länder som anslutit till USA:s koalition mot IS, försöker i dagsläget bekämpa och sätta stopp för IS genom flyganfall och bombningar. IS svarar med att genomföra brutala terrorattentat, nu senast i Paris där 129 människor dödades. Frankrike och Ryssland har svarat med att mer eller mindre förklara krig mot IS, och flera EU-länder och USA ska bistå med ytterligare militära styrkor. IS i sin tur hävdar att dåden i Paris bara är början på en storm, och hotar med att liknande dåd kommer att drabba alla länder som attackerar dem.

IS är ett exempel på en grupp människor som handlar i sin religions namn och på så sätt rättfärdigar sina våldshandlingar. Genom historiens gång har många grupper rättfärdigat sina handlingar och våldsdåd genom att hänvisa till sin religiösa övertygelse. Bland annat de kristna har gjort detta under korstågen då deras syfte var att omvända andra människor med andra trosuppfattningar till kristendomen.

Åtskilliga människor har alltså handlat och handlar i sina religioners namn. De följer religionens och kulturens normer och regler och rättfärdigar på så sätt sina handlingar och sitt samhälles styrelseskick. Ofta krockar olika religiösa och kulturella normer hos olika folkslag och religiösa grupper med varandra, och konflikter och osämja uppstår. Man har helt enkelt olika uppfattningar om saker och ting, och många gånger hävdas att de normer, regler och sedvänjor som motståndaren handlar i enlighet med är fel och orätta.

Inga kulturella och religiösa normer, regler och sedvänjor kan någonsin rättfärdigas om de innebär lidande och död för individer. Liv, allt liv, såväl människors som djurs liv, ska betraktas som värdefullt och okränkbart. Normer, regler, sedvänjor och hela samhällens styrelseskick som kränker liv, som förtrycker individer bör inte existera. Endast de religiösa och kulturella normer, regler och sedvänjor som inte medför skada, lidande och död för någon individ bör vara tillåtna att praktisera. Oenigheter och konflikter mellan grupper med olika kulturella och religiösa uppfattningar löses genom att minimera lidande och främja det som är mest gynnsamt för inblandade individer. Man ska alltså alltid först och främst ta hänsyn till den eller de som lider eller missgynnas mest i en situation på grund av normer, regler och bestämmelser i religioner, kulturer och samhällen. Detta är det enda rätta, och bör vara en universell rättsregel som följs av alla. Denna regel bör stå över alla religiösa och kulturella normer och bestämmelser just av anledningen att den är det rätta, det sanna och livsbefrämjande. I västvärlden bör man till exempel angående djurförsök se till djurens lidande snarare än till människans och samhällets nytta av dem. I denna fråga blir alltså djurens lidande det primära att ta hänsyn till medan samhällets nytta av försöken blir det sekundära. Med andra ord måste försöksdjurens intressen av att slippa lidande i forskningsexperimenten sättas före samhällets intressen av djurtestade produkter som det dessutom finns alternativa metoder till. Likaså måste människors intresse av att leva utan att vara förtryckta och hotade till livet av terrorgrupper som IS sättas före dessa gruppers strävan efter att omvända dem till deras religiösa övertygelser. Det är hos de förtryckta människorna som lidandet finns, inte hos terrorgruppen som istället är angriparen liksom stora delar av världens samhällen är angriparen i sitt förtryck av åtskilliga djur. Därför bör motsättningar mellan förtryckta människor och extremistgrupper som IS naturligtvis lösas genom att ta hänsyn till de förtrycktas intressen och inte extremistgruppens. IS mål är ju i grund och botten att skapa en islamisk stat och detta intresse kan inte anses vara viktigare än att människor lider i förtryck. Dessutom är det ju fullt möjligt att lösa konflikten mellan IS med deras krav på en egen stat och resten av världen utan vare sig terrorattentat och förtryck från IS sida och flygbombningar från USA, Ryssland, Frankrike och resten av EU. Jag, som uppenbarligen är en av få klarsynta personer här i världen, ser ju naturligtvis denna möjlighet, men det gör ju självklart inte de trångsynta så kallade ”ledarna”, de som styr sina länder och grupper och mer eller mindre förklarar krig. Det kommer ju bara innebära ännu mer lidande och död för alla, men det kanske vare sig Obama, Hollande, Putin, Löfven eller IS-ledarna inser. Man kan ju inte direkt påstå att någon av dem verkar särskilt smart eller har förmåga att tänka utanför sandlådenivån där man kastar sand på varandra för att lösa konflikter.

IS handlar fel och kränker liv genom sitt brutala handlande, men västvärlden borde inte gå till militär attack mot dem, utan istället borde man komma överens om ett territorium där IS och andra som sympatiserar med dem kan upprätta sin islamiska stat. Där kan de leva och utöva de lagar de vill. En stat där bara de som frivilligt vill lever och tar del av, det vill säga att inga andra ska tvingas leva där och bli förtryckta. En sådan lösning skulle inte vara till skada för någon. IS skulle inte längre ha någon anledning att terrorisera sin omgivning och västländerna skulle inte ha någon anledning att bomba dem, och följaktligen skulle mycket våld upphöra och liv sparas. Man borde ha möten om detta istället för att planera hur man bäst ska förgöra varandra. Det är fel att möta våld med våld, för det leder bara till ännu mer våld och hat med följden att åtskilliga civila oskyldiga människor drabbas. Istället måste människors grundläggande synsätt ändras. Liv, alla individers liv, måste betraktas som värdefullt och okränkbart. Endast så försvinner hat, ondska och grymheter.

Människor världen över borde överhuvudtaget göra sig fria från religiösa och kulturella föreställningar och övertygelser. Det är ju dessa som ofta är roten till det onda och grymma här i världen. Den västerländska kulturen tillåter ju grymheter som djurförsök, jakt och slakt. Istället bör människor se in i sig själva, in i sitt innersta väsen. Man bör sätta tron till sig själv istället för att bara följa i strömmen och vara som en slav åt religionen, kulturen och samhället och dess normer, sedvänjor och regler som i många fall är fel och orätta och leder till lidande. Med andra ord bör människor tänka själva istället för att mer eller mindre blint förlita sig på och följa redan etablerade regler och bestämmelser, skapade av förlegade uppfattningar och trosföreställningar. Oavsett vem man är, är det enda rätta att sträva efter liv, att hylla det. Att låta sitt eget och andras liv fyllas av lycka. Livet, allt liv, måste ses som okränkbart och värdefullt. Livet har en högre mening än religioner, kulturer och trosövertygelser. En högre mening som alla levande individer har gemensamt; att känna kärlek, att uppleva lycka, att uppleva förälskelse. Många människor känner sig kanske nöjda av att leva efter kulturella och religiösa normer och regler och av att ingå i en större gemenskap som de tycker ger deras liv mening och betydelse. De känner att de tar del av och uppfyller en viktig plikt, men sådana känslor går aldrig att jämföra med känslan av den största lyckan; glädjen av att känna kärlek och förälskelse.

Religion och kultur är ingenting naturligt. Ingen är född med en religiös eller kulturell övertygelse, men alla är födda med förmågan att känna lycka, kärlek och förälskelse, som står högt, högt över det hat och den känslokyla för andra individers lidanden som åtskilliga människor låter sina sinnen uppfyllas och förgiftas av. Det är denna lycka, kärlek och förälskelse som man bör sträva efter, för den finns för alla. Kanske är den svår att finna, men man får aldrig, aldrig ge upp hoppet om den.

Värna om livet. Allt liv. Det innebär bland annat att västvärlden bör eliminera det förtryck och lidande som åtskilliga djur inom till exempel djurförsöksverksamheten och inom jakt och slakt är utsatta för. Genom  att låta detta fortgå kränker de liv och utsätter individer för lidande och död, liksom de radikala islamister i terrororganisationer som IS gör då de förtrycker, dödar och utsätter andra människor för sin terror. Instinktivt vet flertalet människor att det är fel att utsätta andra varelser för lidande och död, men mångas sinnen och hela tankevärldar är fördunklade av kulturers, religioners och samhällens normer och föreställningar om rätt och fel.

Jag önskar verkligen att det fanns en moraliskt rättrådig och allsmäktig ledare som tog hand om hela världen. Någon som värnar om liv och som står högt, högt över hatfyllda terrorister och dubbelmoraliska demokratiska ledare. Någon som Trollälvan. Då skulle inte ondska och grymheter existera.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s