Förbud av djurförtrycket


Människor har i alla tider kränkt djurens intressen vilket innebär att artförtrycket rått ända sedan människan började utnyttja djuren för sina egna syften. Detta har bland annat tagit sig i uttryck i den omfattande slakten av djur i alla tider, i jakt på olika slags djur och under senare tider också i experimenterandet med djur i vetenskapliga syften. Hur djur lidit och lider borde uppväcka känslor av ilska och beslutsamhet att göra något åt det, men istället medverkar de flesta människor till djurförtrycket. Få personer tycker till exempel att det är fel att äta kött, men var och en som äter kött är part i förtrycket. Djurfabrikanterna tjänar på att exploatera djuren och så länge de kan sälja det som produceras kommer alltså den systematiska slakten av djur att fortsätta. Därför bör alla sluta köpa produkterna från djuruppfödningen. Man bör också upplysa människor om den moraliska orätt som begås då djur utsätts för de ohyggliga lidanden som bland annat slakteriverksamheten och djurförsöksverksamheten medför, precis så som jag gör. Med andra ord borde alla som ägnar sig åt att skriva ta upp detta som är något av det viktigaste och mest angelägna att skriva om.

Då det handlar om djurförsök har allmänheten inte övertygats om att det måste förbjudas, och forskarna har svarat med att det skulle vara liktydigt med att avstå från att finna botemedel mot sjukdomar. De anser att de lidanden de utsätter djuren för är berättigade eftersom de kan minska mänskligt lidande och rädda mänskliga liv. Men det finns alternativa metoder inom forskningen, men de är dyra. Men stater världen över och dessutom alla rika människor världen över borde skjuta till pengar till detta, om de var någorlunda rättrådiga, men det är de uppenbarligen inte, utan slösar istället pengarna på annat. Hur som helst så kan man aldrig rättfärdiga djurförsök. Den etiska principen om hänsyn till levande, kännande varelsers intressen utesluter en del medel för att nå kunskap.

Varje person som är av uppfattningen att utnyttjandet av djuren är berättigat måste anses orättrådiga. Den som är utövare av djurförsök, slakt och jakt eller på annat sätt stödjer dessa verksamheter medverkar till omoraliska handlingar. Detta innebär bland annat att det är fel att skänka pengar till forskning där djur används i experiment för att forskarna ska få fram sina forskningsresultat. Människor i allmänhet anser att det är en god gärning att skänka pengar till ”välgörande ändamål” som till exempel Cancerfonden. I avseendet att pengarna kan komma till hjälp för cancersjuka människor kan det såklart anses vara en god gärning, men inte i det vidare perspektivet som innebär att människor genom sina bidrag stödjer forskningen om cancer och därmed också forskarna och deras experimenterande med djur.

Det står mycket klart att utnyttjande och förtryck av djur inte bör förekomma. Det innebär att djurförsöksverksamhetens och de andra djurförtryckande verksamheternas aktörer inte på något sätt ska stödjas. Politiska partier och dess representanter som inte uttalat är emot djurförtrycket ska inte ges stöd i form av medborgarnas sympatier och röster vid valen i och med att det leder till djurförtryckets legitimering och att det kan fortgå. Det betyder också att forskare inte ska uppmärksammas positivt. De bör alltså inte tilldelas utmärkelser och priser för sin forskning såsom till exempel Nobelpriset i medicin. De har nått sina forskningsresultat genom att låta djur lida och dö, och för det ska de inte ges någon ära, utan istället är det de åtskilliga djur som lidit och plågats i försöken som bör tillskrivas äran och bedrifterna. Forskarna och de andra involverade aktörerna i djurförsöksverksamheten samt också inom de andra djurförtryckande verksamheterna bör istället betraktas som ett slags brottslingar som står för omoraliska synsätt och attityder och som utför oförsvarbara och ohyggliga handlingar. Det är så domen råder, domen över de orättrådiga.

Lidandet och det systematiska dödande som djur i alla tider har utsatts för och som de fortfarande utsätts för ska upphöra. Djurförtrycket ska försvinna, och som de levande, kännande varelser djuren är ska de ges lika hänsyn och rättigheter som människor. En dag ska världen se ut så, och en dag kommer den att göra det. Den dagen då varje litet liv är en vän.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s