En sann rättviseprincip


I alla tider har filosofer och andra forskare sökt efter det sanna och rätta. Men det finns bara ett sätt att utforma en sann rättviseprincip på, och här är John Rawls teori om rättvisa en bra utgångspunkt eftersom rättigheter och friheter är jämlika och fastslagna vilket innebär att rättvisan inte går att kompromissa. I den hypotetiska ursprungspositionen, som innebär att ingen känner till sin plats i samhället, ingår alla människor. Men för att en sann rättviseprincip ska utformas bör också djuren räknas med här. Detta skulle innebära att då rättviseprinciperna skulle väljas bakom slöjan av okunnighet så skulle ingen veta om man var människa eller djur, liksom man inte vet om man är rik eller fattig, man eller kvinna osv. Om det skulle visa sig att man var ett djur när slöjan av okunnighet dragits undan så skulle säkerligen ingen vilja att risken fanns att man då blev utsatt för lidande och död genom till exempel djurförsök och slakt. Alltså måste rättviseprinciper väljas som förbjuder att levande varelser utsätts för lidande och död. I Rawls teori om rättvisa begränsar rättviseprinciperna människors önskningar och ambitioner genom att de anger vilka gränser den enskildes system av mål måste respektera. Med en sann rättvisa som också skulle omfatta djuren och ge dem lika hänsyn som människor skulle rättviseprinciperna alltså begränsa människors intresse av att äta djuren, att jaga dem, använda dem i experimentsyfte eller på annat sätt utnyttja dem eftersom dessa handlingar skulle kränka de rättigheter och friheter som den sanna rättvisan tillskriver alla levande varelser, djur såväl som människor.

Med en sann rättvisa skulle också människans naturliga plikter uppfyllas gentemot djuren. Dessa plikter handlar bland annat om att inte skada andra eller tillfoga dem lidande, och om de ska anses sanna och rätta bör de uppfyllas mot alla levande varelser. Om dessa plikter skulle uppfyllas på ett rättmätigt vis skulle med andra ord inte slakt, djurexperiment, jakt och andra verksamheter där djur lider och dödas kunna existera eftersom alla människor skulle inse att det är var och ens plikt att inte utsätta levande varelser för dessa ohyggligheter.

En sann rättviseprincip innebär alltså att det inte är egenskaper som grad av moral, rationalitet, förnuft, etnicitet, intelligens, kön, art eller liknande som avgör om rättigheter och jämlik hänsyn. Precis som människor har djur förmåga att lida och känna, och med en sann rättviseprincip ger det dem rättvisa på samma villkor som människor. I en sann rättvisa är varje litet liv en vän.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s