Nytta och lidande


Som jag tidigare nämnt kommer jag att skriva mycket om djur deras rättigheter. Det är något som engagerar mig mycket och som människor i samhällen världen över mest utav allt behöver bli upplysta om så att de ändrar sina åsikter och sitt handlande mot alla de åtskilliga djur som lider oerhört och dödas inom bland annat djurförsöksverksamheten och slakteriverksamheten.
Till skillnad från mig är flertalet människor blinda för de stora grymheter och orättvisor i samhällena världen över. Nämligen grymheter och orättvisor mot djuren. Djur är levande varelser som har känslor, och de har förutsättningar och förmåga att vara lyckliga och nöjda med sin tillvaro precis som människor har. Att neka dem denna möjlighet är att kränka deras intressen. Deras liv är värdefulla och säkerligen vill de leva och göra det utan lidande. Detta faktum orättfärdiga att de plågas och dödas för att tjäna människans intressen när de istället kan leva nöjda i en tillfredsställande tillvaro. Detta innebär att de måste visas hänsyn. De har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som individer.
Men åtskilliga djur har berövats möjligheten att få sina behov och intressen tillgodosedda. Genom hela mänsklighetens historia har djur lidit, vilket beror på att människan har placerat djuren utanför den moraliska sfären av hänsynstagande. Det har ansetts vara rättfärdigat att behandla djur efter mänskliga, godtyckliga syften. Djupt rotade synsätt har legitimerat detta, från den antika tidsepoken och in i modern tid. Andra reformer har skett och världen har på många sätt blivit humanare, men inte för den grupp levande varelser som inte delar alla människans egenskaper. Djur förtrycket har rått och kommit att bestå.
Djurens lidande har tagit sig i uttryck på många olika sätt, bland annat i jakt, slakt, fiske och i djurförsök. Dessa verksamheter har förekommit och förekommer fortfarande på grund av att djurs intressen inte har blivit tagna på allvar. Människor jagar för nöjes skull och för att skaffa päls. Valar och sälar slaktas med grymma metoder. Insekter, sniglar och andra smådjur utsätts för bekämpningsmedel bara för att de är oönskade av människan som inte kan tillåta dem få det lilla de behöver för att leva. De anses göra intrång då det i själva verket är människan som står för det största intrånget då man genom utvidgningen av imperiet av betong och föroreningar över jordens yta ignorerar andra arters intressen.
Jag skriver här för alla djur som behandlas orättvist, men mitt största fokus är på djuren inom slakteriverksamheten och inom djurförsöksverksamheten. Dessa verksamheter kan anses utgöra kärnan av djurförtrycket då de systematiskt utsätter djur för ohyggligt lidande.
Djurförsök sker i vetenskapliga syften inom en mängd olika områden där djuren betraktas som redskap och medel för verksamheten. De har blivit förbrukningsartiklar i händerna på de aktörer som allmänheten och samhället förlitar sig på. Djuren plågas och dödas, men detta faktum blundar man för då det har beslutats att det är lagligt att experimentera med djur i vetenskapliga syften.
Hela det omfattande djurförtrycket är legitimerat genom de lagar som råder i samhället, och dessa lagar grundas på de beslut som regeringar, riksdagen och andra makthavare och beslutsfattande församlingar tar. Mer eller mindre blundar dessa beslutsfattare för djurens lidanden då dessa vägs mot människans och samhällets nytta. Genom sina beslut ger de forskarna tillåtelse och möjlighet att experimentera med djur i vetenskapliga syften, de ger jägarna tillåtelse att jaga och döda vilda djur, de ger fiskare tillåtelse att dra upp fisk och andra vattenlevande arter från havet för att låta dem dö, och de ger bönder och djur uppfödare tillåtelse att skicka sina djur till slakterierna där djuren möts av skräck, rädsla, ångest och död. Besluten att tillåta detta tas trots att de innebär stora lidanden för djurindividerna som är kännande varelser. I och med detta är det de politiska makthavarna och beslutsfattarna som ytterst är ansvariga för djurförtrycket, om än som indirekta aktörer. De direkt involverade aktörerna är forskare, jägare, fiskare, personer inom slakteriverksamheten och inom andra verksamheter där djur utnyttjas och lider. De sätter sina intressen och sin verksamhet och, i likhet med de politiska beslutsfattarna, mänsklighetens eventuella nytta före djurens intressen. Genom plågsamma experiment, jakt, fiske, slakt och andra förtryckande verksamheter kränker de om och om igen djurens rätt till att leva värdiga och tillfredsställande liv.

Jag kommer grundligt att belysa djurförtrycket. Dess involverade aktörer kommer att beskrivas och deras försvar av sina handlingar och verksamheter kommer belysas. Jag kommer också ta upp hur dessa aktörer och deras handlingar bör betraktas. Det är i högsta grad viktigt att djurförtrycket beskrivs och belyses. Av största vikt är det att ge en bild av hur djurförtrycket gestaltar sig och hur djuren lider och relatera detta till jämlikhetsprincipen som innebär att alla levande, kännande individer har rätt till hänsyn och rättvisa. Detta visar vad som med regeringens och andra makthavares legitima godkännande tillåts ske med levande varelser i samhällen som anses vara humana och rättrådiga och som säger sig vara mot förtryck och orättvisor. I och med detta uppkommer frågor om de så kallade rättrådiga demokratiska samhällenas trovärdighet, moral och legitimitet. I ett vidare perspektiv, vad är det som skiljer dem från förtryckarstater? Är makthavarna och beslutsfattarna mycket bättre än diktaturernas och förtryckarstaternas ledare? Nej, det är de inte och de kan inte anses lämpliga för de maktpositioner de har då de bortser från att kännande individer lider ohyggligt i de samhällen som de styr.

 

image

 

image

image

image

image

image

image

image

image

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s