Nytta och lidande

Som jag tidigare nämnt kommer jag att skriva mycket om djur deras rättigheter. Det är något som engagerar mig mycket och som människor i samhällen världen över mest utav allt behöver bli upplysta om så att de ändrar sina åsikter och sitt handlande mot alla de åtskilliga djur som lider oerhört och dödas inom bland annat djurförsöksverksamheten och slakteriverksamheten.
Till skillnad från mig är flertalet människor blinda för de stora grymheter och orättvisor i samhällena världen över. Nämligen grymheter och orättvisor mot djuren. Djur är levande varelser som har känslor, och de har förutsättningar och förmåga att vara lyckliga och nöjda med sin tillvaro precis som människor har. Att neka dem denna möjlighet är att kränka deras intressen. Deras liv är värdefulla och säkerligen vill de leva och göra det utan lidande. Detta faktum orättfärdiga att de plågas och dödas för att tjäna människans intressen när de istället kan leva nöjda i en tillfredsställande tillvaro. Detta innebär att de måste visas hänsyn. De har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som individer.
Men åtskilliga djur har berövats möjligheten att få sina behov och intressen tillgodosedda. Genom hela mänsklighetens historia har djur lidit, vilket beror på att människan har placerat djuren utanför den moraliska sfären av hänsynstagande. Det har ansetts vara rättfärdigat att behandla djur efter mänskliga, godtyckliga syften. Djupt rotade synsätt har legitimerat detta, från den antika tidsepoken och in i modern tid. Andra reformer har skett och världen har på många sätt blivit humanare, men inte för den grupp levande varelser som inte delar alla människans egenskaper. Djur förtrycket har rått och kommit att bestå.
Djurens lidande har tagit sig i uttryck på många olika sätt, bland annat i jakt, slakt, fiske och i djurförsök. Dessa verksamheter har förekommit och förekommer fortfarande på grund av att djurs intressen inte har blivit tagna på allvar. Människor jagar för nöjes skull och för att skaffa päls. Valar och sälar slaktas med grymma metoder. Insekter, sniglar och andra smådjur utsätts för bekämpningsmedel bara för att de är oönskade av människan som inte kan tillåta dem få det lilla de behöver för att leva. De anses göra intrång då det i själva verket är människan som står för det största intrånget då man genom utvidgningen av imperiet av betong och föroreningar över jordens yta ignorerar andra arters intressen.
Jag skriver här för alla djur som behandlas orättvist, men mitt största fokus är på djuren inom slakteriverksamheten och inom djurförsöksverksamheten. Dessa verksamheter kan anses utgöra kärnan av djurförtrycket då de systematiskt utsätter djur för ohyggligt lidande.
Djurförsök sker i vetenskapliga syften inom en mängd olika områden där djuren betraktas som redskap och medel för verksamheten. De har blivit förbrukningsartiklar i händerna på de aktörer som allmänheten och samhället förlitar sig på. Djuren plågas och dödas, men detta faktum blundar man för då det har beslutats att det är lagligt att experimentera med djur i vetenskapliga syften.
Hela det omfattande djurförtrycket är legitimerat genom de lagar som råder i samhället, och dessa lagar grundas på de beslut som regeringar, riksdagen och andra makthavare och beslutsfattande församlingar tar. Mer eller mindre blundar dessa beslutsfattare för djurens lidanden då dessa vägs mot människans och samhällets nytta. Genom sina beslut ger de forskarna tillåtelse och möjlighet att experimentera med djur i vetenskapliga syften, de ger jägarna tillåtelse att jaga och döda vilda djur, de ger fiskare tillåtelse att dra upp fisk och andra vattenlevande arter från havet för att låta dem dö, och de ger bönder och djur uppfödare tillåtelse att skicka sina djur till slakterierna där djuren möts av skräck, rädsla, ångest och död. Besluten att tillåta detta tas trots att de innebär stora lidanden för djurindividerna som är kännande varelser. I och med detta är det de politiska makthavarna och beslutsfattarna som ytterst är ansvariga för djurförtrycket, om än som indirekta aktörer. De direkt involverade aktörerna är forskare, jägare, fiskare, personer inom slakteriverksamheten och inom andra verksamheter där djur utnyttjas och lider. De sätter sina intressen och sin verksamhet och, i likhet med de politiska beslutsfattarna, mänsklighetens eventuella nytta före djurens intressen. Genom plågsamma experiment, jakt, fiske, slakt och andra förtryckande verksamheter kränker de om och om igen djurens rätt till att leva värdiga och tillfredsställande liv.

Jag kommer grundligt att belysa djurförtrycket. Dess involverade aktörer kommer att beskrivas och deras försvar av sina handlingar och verksamheter kommer belysas. Jag kommer också ta upp hur dessa aktörer och deras handlingar bör betraktas. Det är i högsta grad viktigt att djurförtrycket beskrivs och belyses. Av största vikt är det att ge en bild av hur djurförtrycket gestaltar sig och hur djuren lider och relatera detta till jämlikhetsprincipen som innebär att alla levande, kännande individer har rätt till hänsyn och rättvisa. Detta visar vad som med regeringens och andra makthavares legitima godkännande tillåts ske med levande varelser i samhällen som anses vara humana och rättrådiga och som säger sig vara mot förtryck och orättvisor. I och med detta uppkommer frågor om de så kallade rättrådiga demokratiska samhällenas trovärdighet, moral och legitimitet. I ett vidare perspektiv, vad är det som skiljer dem från förtryckarstater? Är makthavarna och beslutsfattarna mycket bättre än diktaturernas och förtryckarstaternas ledare? Nej, det är de inte och de kan inte anses lämpliga för de maktpositioner de har då de bortser från att kännande individer lider ohyggligt i de samhällen som de styr.

 

image

 

image

image

image

image

image

image

image

image

Annonser

Rena kroppen, rena själen

Mat och föda är något som de flesta varelser älskar, och även jag gör det. Det finns nästan ingen mat som jag smakmässigt inte tycker om. Är man smärt och smal som jag är så smakar i stort sett allt ätbart alldeles underbart. Det borde de matintresserade ”mästerkockarna” som är med i olika tv- program tänka på. Är man mager och riktigt hungrig blir smaksinnet intensivare och aptiten så mycket större. Många av dessa kockar, och många andra människor också för den delen är säkerligen halvmätta och dästa dagarna i ända och kan därför inte uppskatta maten så till fullo som de skulle om de var hungriga. Dessa kockars matintresse skulle få helt nya dimensioner med den enkla kryddan hunger.
Ibland kan jag överväldigas av en häftig vilja att äta allt gott som överhuvudtaget finns, men det är ju mer eller mindre omöjligt, så jag äter utav den absolut godaste maten. Denna mat utgörs av rå, krispig vitkål som jag dippar i sås, apelsiner, äpplen, bär, filmjölk som äts tillsammans med ren kakao och chokladkräm, salta jordnötter och godis. Jag älskar denna mat, framförallt apelsinerna, äpplena och chokladkrämen eftersom jag tycker om sött och skulle aldrig vilja utesluta socker ur kosten såsom många dieter förespråkar, bland andra LCHF oc GI-metoden. Istället förespråkar de mycket protein från bland annat kött, fisk och fågel. Men det är fel. Folk bör inte uppmuntras till att äta kött, fisk och fågel. Få människor tycker att det är fel att äta dessa livsmedel, men var och en som äter kött från djur har del i det omfattande förtrycket mot djuren. Genom att människor istället väljer vegetarisk mat kan många djur räddas undan den grymma, systematiska slakten. Utöver det är den vegetariska maten hälsosam medan köttprodukter däremot innehåller mycket av det som bör undvikas, bland annat kolesterol och mättade fetter. Vegetarianer är mindre drabbade av övervikt, fetma, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. En vegetariskt baserad kost skyddar mot cancer medan rött kött ökar risken. Dessutom lever vegetarianer i genomsnitt längre än blandkostare.
Att äta kött medverkar med andra ord till sjukdomar och ett förkortat liv, men även om det inte gjorde det skulle det vara fel; djur ska inte behöva offras under några som helst omständigheter. Som jag nämnt bör det alltså inte uppmuntras till att äta kött såsom det görs i ett flertal dieter som till exempel LCHF. Där hävdas det att människor ska äta proteinrika livsmedel som kött och istället minska på kolhydrater. Man menar att kroppen bör renas från det så kallade onyttiga sockret. Men det är fel. Istället bör folk utesluta köttet och på så sätt rena kroppen från för mycket mättade fetter och annat ohälsosamt, och framförallt rena samvetet och själen genom att inte gynna slakteriverksamheten och det lidande och den död den innebär för åtskilliga djur.
Människor behöver inte kött, och borde livnära sig på den kost som är ämnad för dem, nämligen frukt, grönsaker och annat från växtriket. Det är ju uppenbart att människor och andra arter ska äta av den då ju många frukter har starka färger och är vackra, vilket är för att människor ska se dem, lockas till dem, och sedan, efter att ha luktat på dem och känt den förförande doften, äta utav dem. Frukt är sött, friskt och gott och så tillgängligt i naturligt tillstånd till skillnad från kött som måste jagas, styckas och tillagas för att bli ätbart. Frukten är redan fulländad.
Det rätta är alltså att äta vegetariska livsmedel och avstå från kött, så som jag gör, men jag vet ju uppenbarligen bättre än de flesta andra. Att köpa kött är fel och kan inte försvaras. Den som gör det har del i förtrycket mot djur eftersom man på så sätt stödjer slakteri verksamheten. Tänk på att det är mer rätt att stjäla ett äpple i affären än att betala för en köttbit.

image

image

image

image

image

image

image

image

Att smekas av den mäktige härskaren

Att smekas av honom är underbart. Att ligga på ett täcke och känna hans beröring påverkar mig oerhört mycket. Han rör mig överallt han kommer åt, och hans beröring är het, så het att den nästan ibland bränns, men ändå är den underbar. Jag blir varm i hela kroppen, han jagar iväg varje känsla av frusenhet. Jag blir allt varmare av hans heta beröring. Jag svettas och snart ser jag mitt hjärta slå då hela min kropp börjar pulsera av värmen. Jag känner mig förenad med honom. Ingen kan komma mig närmare än han. Ingen kan beröra mig så som han gör. I dessa stunder lever jag endast för honom, för att bli berörd av honom, och det känns som om han finns till endast för mig.

Han är solen, en mäktig härskare som råder över allt liv. Allting är beroende av honom, han skänker värme. Han är den mäktigaste härskare som funnits och någonsin kommer att finnas. Den enda sanna guden. Inte i någon religion eller trosuppfattning finns det någon gud så mäktig som han, solen, Shamouti, som jag kallar honom.

Jag älskar solen, detta vackra, väldiga eldklot på himlen. Hela den roman som jag skrivit och håller på att översätta har jag tillägnat solen, och där har han skepnaden av en väldig, gyllene fågel och en underskön, kraftfull man.

Att ligga utsträckt i solen är bland det mest underbara jag vet. Huden får en underbar lukt av solen, soldoft. För att få så mycket som möjligt av solens strålar på mig solar jag endast i ett par bikinitrosor. Jag solar alltså topless, som det kallas, både på balkonger, på stränder här i Sverige och på stränder utomlands. I många länder, bland andra många katolska medelhavsländer, anses det vara förargelseväckande beteende. Men inte någon kan tycka att det är förargelseväckande beteende att jag solar utan bikiniöverdelen. Jag har ju inga stora, groteska bröst som många andra kvinnor har. Mina är istället nätta och små och rör sig inte ens när jag springer. Många kvinnor vill ha stora bröst och många män vill ha kvinnor med stora bröst. En del kvinnor till och med opererar in silikon i brösten för att de ska bli större. I Hollywood bland kända sångerskor, skådespelerskor och andra är det vanligt. De har råd och betalar stora summor för att få större bröst, vilket ju är helt obegripligt. Hur kan de betala för extra vikt på kroppen, en vikt som hoppar och guppar när de rör sig. De blir ju bara tvungna att jämnt ha en stödjande BH på sig. Jag behöver aldrig ha en BH, och har överhuvudtaget aldrig ens underkläder på mig. Men större bröst och större bakdelar kanske kräver stödjande underkläder.

Hur som helst kan jag inte förstå hur någon vill ha stora bröst eller stor ända. Vad ska de med stora bröst till? Det är bara dumma kossor som behöver en juver. Dumma kossor är inte de fyrbenta klövdjuren, det är kor. Dumma kossor är tvåbenta varelser med jättejuvrar på bröstkorgen som hoppar och studsar när de rör sig och säkerligen kommer ge dem ryggvärk när de blir äldre. Oftast är de dumma kossorna blonda, men finns i alla hårfärger.

Angående sol och värme; när det är varmt är det skönast att vara utan så mycket kläder som möjligt. Särskilt när man solar och sedan när man drypande av svett rusar ut i havet och slänger sig i svalkande vågor!

image image

image

Varje litet liv ska vara en vän

Det hävdas, bland annat av FN-samfundet i och med principerna om de mänskliga rättigheterna, att det är skäl nog att vara människa för att ingå i den moraliska sfären av hänsynstagande och vara berättigad till rättigheter. Man menar att människor har ett inneboende värde som består i de specifikt mänskliga egenskaperna såsom förnuft, rationalitet och ett moraliskt sinne. Djur saknar mer eller mindre dessa egenskaper, och det är framförallt detta faktum som hållit och håller djur utanför den moraliska sfären av hänsynstagande.

Under historiens gång har det allmänt ansetts att det inte finns några moraliska skyldigheter att ta hänsyn till djurs intressen, och att de inte ska tillskrivas rättigheter på samma villkor som människor. Allmänt anses det att djurs liv och lidande är mindre betydelsefullt än människors lidande. Men vikten av att förhindra lidande och död minskar inte på grund av att individen som lider eller dödas inte tillhör den mänskliga arten. Jämlikhetsprincipen måste tillämpas på alla levande varelser. Huruvida en individ ska visas hänsyn ska inte avgöras av egenskaper som antalet ben, graden av intelligens eller förmågan att tänka förnuftigt. Det som berättigar till hänsyn är förmågan att lida och känna. Detta är de mest grundläggande egenskaperna för levande varelser. Liksom människor har djur förmåga att lida och känna, och det är det starkaste skälet till att de ska ges lika värde och hänsyn som människor. Av detta följer att djurs intressen av att undkomma det lidande som de upplever i och med djurförsök och slakt bör sättas före människans intressen av vetenskapliga framsteg och av att tillfredsställa smaklökarna.

FN-samfundet och dess demokratiska samhällen anser att rättigheter, såsom rätten till liv, förbud mot tortyr och annan grym behandling, samt förbud mot diskriminering, ska respekteras och tillerkännas alla människor, vilket innebär att åsidosättande på grund av kön, etnicitet, intelligensnivå eller andra egenskaper inte får ske. Man säger sig alltså vilja verka för att främja rättigheter för alla individer oberoende av deras egenskaper, men ignorerar ändå stora orättvisor just av individ- och egenskapsrelaterade skäl. Det är det man gör då man inte tillerkänner andra varelser, nämligen djuren, lika respekt och hänsyn som människor.

Åtskilliga djur dödas och är utsatta för lidande bland annat inom slakteri- respektive djurförsöksverksamheten. Djuren nekas rätten till liv då de slaktas. Djurförsök är en form av grov tortyr då det tar sig i uttryck på ett mycket likartat sätt; djur utsätts för elchocker, skållas, bränns m.m precis som människor har blivit utsatta för under grov tortyr. FN-samfundet hävdar att tortyr alltid är fel och aldrig får förekomma, men detta motstånd mot tortyr gäller alltså bara då det handlar om människor. Själva tortyrhandlingen och det lidande den medför är man uppenbarligen inte emot då det tillåts att djur utsätts för plågsamma experiment liknande tortyr. Detta är en form av dubbelmoral av FN och dess stater. Om det hävdas att skillnaden är att det är människor som lider i det ena fallet och djur i det andra så måste man förklara varför en skillnad i arttillhörighet kan göra någon moralisk skillnad i de två gruppernas behandling. Om det är fel att vålla lidande så är det fel oavsett vem som lider. En individs etnicitet, kön, intelligensnivå och andra färdigheter är irrelevanta egenskaper för moraliska rättigheter liksom arttillhörighet är det.

Alla levande, kännande individer bör behandlas med jämlik hänsyn. Världen ska vara en plats full av lycka där varje litet liv är en vän.

image  image   image

Lätt som en fjäder

Ju lättare man är ju lättare blir allting. Som jag tidigare nämnt så är jag mycket lätt i kroppen; 167 centimeter lång och väger 44 kilo. Detta gör det mycket lätt för mig att springa. Jag känner mig lätt som en fjäder och fri som en fågel, som ett med min egen kropp. Det är en underbar känsla som de flesta människor säkerligen aldrig upplevt. Men många människor anser att jag är för lätt, att jag är mager och de tror att jag lider av en ätstörning. Ja, de får gärna anse att mitt ätbeteende är onormalt. Hur som helst så skiljer det sig ju från deras ”normala” ätande med frukost, lunch och middag och de två obligatoriska mellanmålen för att hålla blodsockret på en jämn nivå så att de inte faller för de fasansfulla sockerfällorna som lurar överallt. Men jag lider inte av en ätstörning. Jag njuter av en. Hunger leder till ett euforiskt tillstånd och är en angenäm känsla som bygger upp förväntan inför måltiden som jag intar en gång per dygn. De flesta äter ju flera gånger per dygn, småäter och förstör den glupande hungern. Folk verkar vara rädda för att bli hungriga. Flertalet ser hunger, fasta och låg vikt som något negativt, men det är det inte. Att fasta under perioder är bra för kroppen då cellerna tvingas reparera sig och bli starkare som en slags överlevnadsreaktion. Framförallt är en låg vikt bra då det ger ett längre liv. De äldsta och friskaste människorna i världen är ursprungsbefolkningar som är lätt underviktiga. En låg vikt och periodisk fasta leder till att kroppens ämnesomsättning går ner på sparlåga. Vanligtvis ses detta av experter som något negativt, och hela tiden handlar det i bland annat livsstilstidningar om hur man ska öka sin ämnesomsättning och därmed också sin fettförbränning. Kändisarna i Hollywood tar till den ena metoden efter den andra för att öka sin ämnesomsättning. Men det är alltså inte positivt med en hög ämnesomsättning och anledningen är helt enkelt att låg ämnesomsättning gör att kroppen sparar på sina resurser och kroppsfunktionerna går långsammare. Kroppen kan med andra ord sägas gå på sparlåga. På så sätt sparas olika organ såsom till exempel matspjälkningsorgan och lever eftersom de inte behöver arbeta så hårt. Organen och kroppen blir alltså inte utslitna lika snabbt som de annars skulle ha blivit då de ständigt skulle ha arbetat hårdare och på högvarv. Med andra ord håller en låg ämnesomsättning kroppen ung längre. Bland folk i allmänhet strävas det efter ungdomlighet. De rika och berömda kändisarna i Hollywood gör mycket för att se unga ut, bland annat så plastikopererar de sig, och med olika preparat försöker de stressa upp ämnesomsättningen för att inte gå upp i vikt. Men om de vill hålla sig unga både på insidan och på utsidan bör de alltså få ner ämnesomsättningen genom att äta en liten energimängd. Då behöver de inte lägga en massa pengar på dyra plastikoperationer och andra metoder. Men det är ju möjligt att de ändå tycker sig behöva plastikopereras. Alla är ju uppenbarligen inte lika nöjda med sitt utseende som jag själv är med mitt, vilket ju är förståeligt; de ser ju inte ut som jag!122

Personlighetsfulländning

Som jag tidigare nämnt har jag aldrig arbetat eller varit anställd någonstans under de trettio år jag levt. Det är en mycket tillfredsställande känsla att veta att jag inte har gjort det. Att jag inte uppfyllt plikter och slavat åt andra. Istället har jag varit fri och gjort sådant som jag velat. Sådant som är viktigt. För som sagt var så avskyr jag plikter, att lyda under andra och anpassa sig, för att inte tala om att passa tider. Bara jag tänker mig in i situationer som har med jobb på arbetsplatser att göra får jag känslan av att inte stå ut. Medan flertalet människor har arbete som en av de främsta prioriteringarna i livet skyr jag allt vad jobb och anställning heter. Jag vill vara fri och bestämma över min tid, inte anpassa mig till andra människors tider och regler. Jag är ju ingen slav av naturen, vilket uppenbarligen de flesta andra är.
För att jag ska få pengar till försörjning av statens förvaltningar har arbetsförmedlingen krävt att jag ska arbets prova. På arbetsplatsen där jag skulle vara var jag kvar på i cirka två timmar. Jag kände mig enormt omotiverad, rastlös och fången så därför gick jag helt enkelt därifrån, ut i friheten. Dock var handläggarna på arbetsförmedlingen oförstående till mitt agerande, och därför fick jag förklara mina känslor av omotivation och fångenskap på arbetsplatser. Naturligtvis kan inte vanliga medelsvenssons som handläggarna på arbetsförmedlingen förstå eller sätta sig in i mina starka drifter och känslor; jag är ju av en helt annan sort än de. Därför tyckte de att jag skulle tala med en psykiater för att reda ut alltsammans. Psykiatern skulle kunna ställa en diagnos på mig som befriade mig från att arbeta om han ansåg det nödvändigt, fick jag till min stora (dolda) glädje veta. När jag senare fick en tid inbokad hos en psykiater gick jag dit med känslan av att allt gick precis som jag ville. Jag träffade psykiatern, en stor, otymplig karl, som gav mig en mängd frågeformulär att fylla i. De handlade om olika saker, bland annat om ångest, självkänsla, relationer till andra o.sv., och tillsammans utgjorde de ett personlighets test som skulle fastställa mina personlighets drag och min psykiska hälsa. Jag fyllde i formulären och kom tillbaka några dagar senare då psykiatern läst igenom svaren. Nu skulle vi istället prata. Han ställde några frågor liknande dem i formulären, bland annat om jag kände mig annorlunda andra människor, vilket jag svarade att jag gjorde. Då sa han att jag är annorlunda andra. Naturligtvis är jag det, tänkte jag, jag är ju överlägsen dig och alla andra. Han frågade också om jag kunde känna intresse, glädje och framtidstro (han skulle utröna om jag var deprimerad), och om hur mina ambitioner i livet såg ut för framtiden. Jag svarade att ja, jag kan känna glädje, intresse och framtidstro; det finns ju i världen vackra, vita stränder där man kan ligga och sola. Han tittade på mig utan att kommentera mitt svar, och jag tänkte: Ja, för dig, herr psykolog, kanske det inte är så lustfyllt att ligga på en vit strand i värmen, för med den otympliga, otränade kroppen blir det kanske istället ansträngande och jobbigt. Ja, risken finns kanske till och med att hjärtat stannar.
Sedan skulle jag berätta om mina framtidsplaner. Jag sa att jag kanske har planer på att bli professionell löpare, få min roman som jag skriver utgiven USA, och för pengarna den bringar in köpa ett fint strandhugg samt befria alla lidande djur i världen. Jag nämnde också att jag skulle ändra på människors synsätt angående djur och deras rättigheter så att alla inser hur fel djur behandlas inom verksamheter som djurförsök, slakt och jakt, vilket leder till att det förbjuds att djur utsätts för lidande och död. Psykologen sa att jag var mycket orealistisk, och då tänkte jag att det är han och andra människor som inte har några drömmar och ambitioner. De nöjer sig med sina jobb och vanliga Svensson-liv.
Psykologen fortsatte med att säga att jag inte tar ansvar för sådant som man som vuxen bör ta ansvar för, bland annat sin försörjning. Det är heller inte bra att inte ha några relationer utöver den närmaste familjen, poängterade han också, och menade på att det inte är bra och normalt att stå utanför samhället och leva som en ensamvarg i sin egen slutna värld. Han drog slutsatsen att jag var mycket annorlunda andra människor som ville leva så utanför samhället och gemenskapen. Jag sa då att skulle inte han tycka att det var skönt att vara ledig och fri från jobb och plikter? Att kunna göra vad han ville istället. Då sa han avmätt att han tyckte om sitt jobb och att han tyckte om människor, vilket ju jag uppenbarligen inte verkade göra. Jag tycker att de flesta människor är intetsägande och tråkiga, sa jag. Det ger mig inte mycket att umgås med dem. Mer än tillfredsställelsen att känna hur oerhört överlägsen jag är dem, tänkte jag och lyssnade på psykologens hostningar, ett tecken på bristfällig hälsa, vilket jag själv inte har. Jag är aldrig någonsin sjuk.
Efter ytterligare en stunds konversation gav psykologen mig en diagnos som han också skulle skicka till handläggarna på arbetsförmedlingen så att de får ta ställning. Han sa att jag utstrålar oro, rastlöshet och ångest, att jag är oflexibel och osocial och i och med det har svårt att anpassa mig till samhället och olika krav såsom till exempel ett arbete, samt att jag har svårt att anpassa mig till samhället och olika krav såsom till exempel ett arbete, samt att jag har svårt att skapa och ha relationer till andra människor. Enligt honom har jag två diagnoser: generell ångest och en personlighetsstörning. Han sa att jag har stora problem och att han förstår att jag inte fungerar på ett arbete tillsammans med andra människor. Han rådde mig till att äta medicin samt att gå i terapi för att kunna anpassa mig bättre till samhället, dess krav och andra människor. Jag sa då att jag inte vill vara som andra. De är ju bara vanliga, tråkiga Svenssons. Jag vill inte, som de, vara en del av samhället för det verkar bara vara kvävande.
Innan jag gick därifrån sa psykologen till mig att ta hand om mig. Jag log och sa att det gör jag alltid. Inom mig tänkte jag att det är ju han som borde ta hand om sig bättre. Det är ju han som sitter och hostar, inte jag. Uppenbarligen behöver han en ordentlig löptur som rensar lungorna från slem. Men antagligen orkar han inte springa mer än på sin höjd hundra meter, och säkerligen inte fortare än i gå-fart.
När jag gick från mottagningen tänkte jag att psykiatern gav mig fel diagnos. Jag har inte en personlighetsstörning utan en personlighetsfulländning.

 

067